Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXXII/330/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych

U C H W A Ł A Nr XXXII/330/2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm.
Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.
1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1,
pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)

Rada Miejska w Płotach uchwała co następuje:

§ 1

Sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następującą
nieruchomość:

- działkę nr 188/1 o pow. 7952 m2 położoną w Płotach przy ul. Jagiellonów
z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą nieuciążliwą.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVII/270/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia
22 kwietnia 2005r. dotyczącej sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gminnych oraz uchwała nr XXIX/288/2005
Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVII/270/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r.
dotyczącej sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości
gminnych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 08:12