Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXII/325/05 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 października 2005 r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.

Uchwała Nr XXXII/325/05
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 27 października 2005 r.


W sprawie : zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; zmiany: 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441)

Rada Miejska w Plotach uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XIX/180/2004 z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Płoty wraz z Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym na lata 2004 –2007 dotychczasową tabelę 4.3./1 – Wieloletni Plan Inwestycyjny na
lata 2004 – 2007 (obejmujący zadania w trakcie realizacji i planowane do realizacji) zastępuje się
nową, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 08:06