Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIII / 338 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: realizacji kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oswietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Płoty.

Uchwała Nr XXXIII / 338 / 2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie:
realizacji kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oswietlenia
ulicznego na terenie miasta i gminy Płoty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002
r. Nr 23, poz. 270, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, zm. Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i
1441, Nr 179, poz. 1486),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Rada Miejska w Płotach wyra1a wole przeprowadzenia kompleksowego remontu i
rozbudowy systemu oswietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Płoty zgodnie
z przygotowanym programem kompleksowego remontu systemu oswietlenia
ulicznego miasta i gminy. Celem zrealizowania kompleksowego zadania remontu
systemu oswietlenia ulicznego miasta i gminy bedzie zapewnienie ciagłosci
nale1ytego oswietlenia ulic i dróg przy obni1onej energochłonnosci systemu
oswietlenia, zmniejszenie kosztów zu1ycia energii elektrycznej, zaoszczedzenie
srodków finansowych w bud1ecie miasta i gminy oraz unowoczesnienie
oswietlenia, poprawa jego jakosci i standardu.

2. Generalny wykonawca robót, którego obowiazkiem bedzie wykonanie remontu
i rozbudowy systemu oswietlenia ulicznego miasta i gminy wraz z finansowaniem
całosci zadania ze srodków wykonawcy bedzie wyłoniony w wyniku
przeprowadzenia postepowania przetargowego.

§ 2

1. Przewidywany koszt całego zadania, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały
wynosi zgodnie z przygotowanym kosztorysem inwestorskim zawartym
w opracowanej dokumentacji ok. 1.435.000 zł brutto.
2. Spłate zobowiazan z tytułu wykonywanego zadania zakłada sie poczawszy od
2006 r. przez okres ok. 10 lat z dochodów własnych gminy stanowiacych bud1et
na cele oswietleniowe, w ramach uzyskanych oszczednosci w kosztach zu1ycia
energii elektrycznej i konserwacji oswietlenia. W zwiazku z tym Burmistrz Miasta i
Gminy Płoty zobowiazany bedzie do planowania bud1etu na bie1ace utrzymanie
oswietlenia i spłate zobowiazan w całym okresie spłat na poziomie nie mniejszym
ni1 w 2005 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Płoty.

§ 4

Uchwała wchodzi w 1ycie z dniem podjecia.


Przewodniczacy Rady

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 09:47