Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIII / 336 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr XXXIII / 336 / 2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 listopada 2005 r.


w sprawie: poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze
inkasa oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w zwiazku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.
3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, z 1998 r. Nr 137, poz. 926, z
2001 r. Nr 108, poz. 681, z 2002 r. Nr 81, poz. 875, Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr
110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz.
874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966;
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682;
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)

Rada Gminy uchwala co nastepuje:


§ 1

1. Zarzadza sie pobór podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od
nieruchomosci od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkaso podatków rolnego, lesnego i od nieruchomosci powierza sie sołtysom
sołectw gminy Płoty, zgodnie z wykazem stanowiacym załacznik do niniejszej
uchwały

§ 2

Ustala sie wynagrodzenie za inkaso w wysokosci 7% od sumy zainkasowanych
i terminowo przekazanych do Urzedu Miejskiego podatków pobranych we wsiach
nale:acych do Gminy Płoty.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII/205/2004 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie poboru
podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci oraz okreslenia inkasentów
i wynagradzania za inkaso.

§ 4

Uchwała wchodzi w :ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego z moca obowiazujaca od dnia
1 stycznia 2006 r.
Przewodniczacy Rady


Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 09:40