Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIII / 332 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych

UCHWAŁA Nr XXXIII / 332 / 2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 listopada 2005 r.


w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w zwiazku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.
1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419)

Uchwala sie nastepujace stawki podatku od srodków transportowych:

§ 1

1. Okresla sie nastepujace stawki podatku od srodków transportowych obowiazujace na terenie miasta
i gminy:

1) od samochodów cie=arowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włacznie – 500 zł.,
b) powy=ej 5,5 ton do 7 ton włacznie – 762 zł,
c) powy=ej7 ton do 9 ton włacznie – 876 zł,
d) powy=ej 9 ton do poni=ej 12 ton – 1030 zł.

2) od samochodów cie=arowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wy=szej ni= 12 ton w zale=nosci od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek okreslonych w
załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciagników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poni=ej
12 ton – 1440 zł

4) od ciagników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy=szej ni=
12 ton w zale=nosci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według
stawek okreslonych w załaczniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase całkowita od 7 ton i poni=ej
12 ton (z wyjatkiem zwiazanych wyłacznie z działalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego) – 280 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjatkiem zwiazanych wyłacznie z działalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku
rolnego), które łacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase całkowita równa lub
wy=sza ni= 12 ton według stawek okreslonych w załaczniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilosci
miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc – 376 zł,
b) powy=ej 15 miejsc do 30 miejsc – 696 zł,
c) powy=ej 30 miejsc – 1520 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w =ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Zachodniopomorskiego z moca obowiazujaca od dnia 1 stycznia 2006 r.Przewodniczacy Rady

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 09:34