Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXX / 302 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXX / 302 / 2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 26 sierpnia 2005 r.


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości dla
przedsiębiorców na terenie gminy Płoty.


Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz. U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80,
poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r. nr 9, poz. 84, nr 200, poz. 1683, z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039, nr 188,
poz. 1840, nr 200, poz. 1953, nr 203, poz. 1966, z 2004 r. nr 92, poz. 880 i 884, nr 96, poz.
959 i nr 123, poz. 1291, z 2005 r. nr 130, poz. 1087),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXIV/234/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy
Płoty § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, które utworzą co najmniej

2 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudniając bezrobotnych z terenu miasta
i gminy Płoty.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wg następujących zasad:

1) utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy - zwolnienie częściowe w wysokości 50 %
należnego podatku na okres 1 roku,
2) utworzenie co najmniej 7 miejsc pracy - zwolnienie na okres 1 roku,
3) utworzenie co najmniej 12 miejsc pracy - zwolnienie w pierwszym roku i zwolnienie
w wysokości 50 % należnego podatku w drugim roku,
4) utworzenie co najmniej 18 miejsc pracy - zwolnienie na okres 2 lat,
5) utworzenie co najmniej 25 miejsc pracy - zwolnienie na okres 3 lat.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2004 r.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 09:08