Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXV/251/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie : przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI? i przyjęcie jego Statutu.

UCHWAŁA Nr XXV/251/2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 11 lutego 2005r.


w sprawie :
przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI” i przyjęcie jego
Statutu.


Na podstawie art. 64 ust. 2 , art. 67 ust.1 w związku z art. 67 ust.
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

§ 1

W celu wspólnego wykonania zadań efektywnego i ekologicznego
zagospodarowania odpadów Gmina Płoty przystępuje do Celowego Związku
Gmin o nazwie „R-XXI” i przyjmuje jego Statut, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Płotach:
– Nr IV/36/2003 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Celowego
Związku Gmin „R-XXI”,
– Nr IV/37/2003 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu
Celowego Związku Gmin „R-XXI”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 28-10-2009 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2009 12:16