Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXV/249 /2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXV/249 /2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 11 lutego 2005 roku


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., zm.
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego
2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach
powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz. U. Nr 33 poz. 264, zm. – 2004r. Nr
47 poz. 448/

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się z dniem 1 lipca 2004 roku wynagrodzenie miesięczne dla Mariana
Malińskiego Burmistrza Gminy Płoty w wysokości 8.463,60 zł. na które składa
się:

- wynagrodzenie zasadnicze - 4.430,00 zł.
dodatek funkcyjny - 1.490,00 zł.
- dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie - 1.657,60 zł.
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 886,00 zł.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2004 roku Nr
XVIIII/174/2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi
Gminy Płoty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Płotach

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca
2004 roku.Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 28-10-2009 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2009 12:15