Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXV/240/ 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2005 r. W sprawie : zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXV/240/ 2005

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2005 r.W sprawie : zmian w budżecie gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; zmiany: 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203)

Rada Miejska w Plotach uchwala co następuje:


§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: - 191 819 zł


Dział   rozdział    §         kwota

758     75801   2920  191 819 - subwencje ogólne z budżetu państwa


§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: - 220 745 zł


Dział rozdział § kwota

801 80101 3020 300 - wyd. os. nie zalicz. do wynagr. (SP Nr3)

801 80101 3250 1 000 - stypendia różne (SP Nr3)

801 80101 4010 15 100 - wynagrodzenia os. prac. (SP Nr3)

801 80101 4040 50 - dodatkowe wynagr. roczne (SP Nr3)

801 80101 4110 500 - składki na ubezpieczenia społ. (SP Nr3)

801 80101 4170 4 000 - wynagrodzenia bezosobowe (SP Nr3)

801 80101 4210 2 000 - zakup materiałów i wypos. (SP Nr3)

801 80101 4240 8 000 - zakup pom. nauk. i dydakt. (SP Nr3)

801 80101 4260 1 500 - zakup energii (SP Nr3)

801 80101 4300 3 500 - zakup usług pozostałych (SP Nr3)

801 80101 3020 200 - wyd. os. nie zalicz. do wynagr. (SP Nr2)

801 80101 3250 1 000 - stypendia różne (SP Nr2)

801 80101 4010 12 845 - wynagrodzenia os. prac. (SP Nr2)

801 80101 4110 1 400 - składki na ubezpieczenia społ. (SP Nr2)

801 80101 4120 500 - składki na Fundusz Pracy (SP Nr 2)

801 80101 4170 4 000 - wynagrodzenia bezosobowe (SP Nr2)

801 80101 4210 300 - zakup materiałów i wypos. (SP Nr2)

801 80101 4240 2 000 - zakup pom. nauk. i dydakt. (SP Nr2)

801 80101 4300 2 000 - zakup usług pozostałych (SP Nr2)

801 80101 4410 500 - podróże służbowe krajowe (SP N2)

801 80101 3020 1 000 - wyd. os. nie zal. do wynagr.(SP Mechowo)

801 80101 3250 2 000 - stypendia różne (SP Mechowo)

801 80101 4170 2 500 - wynagrodzenia bezosobowe (SP Mechowo)

801 80101 4210 8 000 - zakup materiałów i wypos. (SP Mechowo)

801 80101 4240 6 000 - zakup pom. nauk. i dydakt. (SP Mechowo)

801 80101 4300 698 - zakup usług pozostałych (SP Mechowo)

801 80101 4410 1 000 - podróże służbowe krajowe (SP Mechowo)

801 80101 3020 1 900 - wyd. os. nie zal. do wynagr.(SP Wicimice)

801 80101 4010 15 598 - wynagrodzenia os. prac. (SP Wicimice)

801 80101 4110 1 800 - składki na ubezpieczenia społ. (SP Wicimice)

801 80101 4120 300 - składki na Fundusz Pracy (SP Wicimice)

801 80101 4170 1 000 - wynagrodzenia bezosobowe (SP Wicimice)

801 80101 4240 1 000 - zakup pom. nauk. i dydakt. (SP Wicimice)

801 80101 4170 4 000 - wynagrodzenia bezosobowe (SP Wyszobór)

801 80101 4210 7 891 - zakup materiałów i wypos. (SP Wyszobór)

801 80101 4240 8 000 - zakup pom. nauk. i dydakt. (SP Wyszobór)

801 80104 4300 11 540 - zakup usług pozostałych (kl. „0" miejskie)

801 80104 4210 454 - zakup materiałów i wypos. (kl. „0" Wyszobór)

801 80104 4240 1 000 - zakup pom. nauk. i dydakt. (kl. „0" Wyszobór)

801 80110 3020 2 500 - wyd. os. nie zal. do wynagr.(PG Płoty)

801 80110 4010 30 461 - wynagrodzenia os. prac. (PG Płoty)

801 80110 4110 6 260 - składki na ubezpieczenia społ. (PG Płoty)

801 80110 4120 900 - składki na Fundusz Pracy (PG Płoty)

801 80110 4170 1 000 - wynagrodzenia bezosobowe (PG Płoty)

801 80110 4210 567 - zakup materiałów i wypos. (PG Płoty)

801 80110 4240 200 - zakup pom. nauk. i dydakt. (PG Płoty)

801 80110 4260 1 400 - zakup energii (PG Płoty)

801 80110 4300 2 000 - zakup usług pozostałych (PG Płoty)

801 80110 4410 1 000 - podróże służbowe krajowe (PG Płoty)

801 80110 3020 810 - wyd. os. nie zal. do wynagr.(PG Modlimowo)

801 80110 4010 10 610 - wynagrodzenia os. prac. (PG Modlimowo)

801 80110 4110 2 200 - składki na ubezp. społ. (PG Modlimowo)

801 80110 4120 303 - składki na Fundusz Pracy (PG Modlimowo)

801 80110 4170 2 000 - wynagrodzenia bezosobowe (PG Modlimowo)

801 80110 4210 800 - zakup materiałów i wypos. (PG Modlimowo)

801 80110 4240 1 000 - zakup pom. nauk. i dydakt. (PG Modlimowo)

801 80110 4300 1 000 - zakup usług pozostałych (PG Modlimowo)

801 80110 4410 200 - podróże służbowe krajowe (PG Modlimowo)

854 85401 4010 1 200 - wynagrodzenia os. prac. (SP Nr 3 świetlica)

854 85401 4010 13 000 - wynagrodzenia os. prac. (SP Nr 2 świetlica)

854 85401 4110 1 700 - składki na ubezp. społ. (SP Nr 2 świetlica)

854 85401 4120 300 - składki na Fundusz Pracy (SP Nr 2 świetlica)

854 85401 3020 309 - wyd. os. nie zal. do wynagr. (PG Płoty św.)

854 85401 4010 2 084 - wynagrodzenia os. prac (PG Płoty świetlica)

854 85401 4040 20 - dod. wynagr. roczne (PG Płoty świetlica)

854 85401 4110 465 - składki na ubezp. społ. (PG Płoty świetlica)

854 85401 4120 80 - składki na Fundusz Pracy (PG Płoty świetlica)


§ 3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: - 7 546 zł


Dział     rozdział     §       kwota

756      75621    0010      7 546 - podatek dochodowy od osób fizycznych


§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: - 36 472 zł


Dział    rozdział   §       kwota

801     80195     4210    36 472 - zakup materiałów i wyposażenia§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady


Jan Przedaszek


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 28-10-2009 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2009 12:01