Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument "Uchwała Nr XXIII / 245 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008r." w sprawie: zmian w budżecie gminy 2009-10-21 10:01
dokument Uchwała Nr XXIII / 244 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach 2009-10-21 09:55
dokument U C H W A Ł A Nr XXIII / 243 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2009-10-21 09:54
dokument U C H W A Ł A Nr XXIII / 242 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2009-10-21 09:53
dokument UCHWAŁA Nr XXIII / 241 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie: upoważnienia Pani Reginy Pliszczak kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2009-10-21 09:51
dokument UCHWAŁA Nr XXIII / 240 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty. 2009-10-21 09:50
dokument Uchwała Nr XXIII/ 239 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XV/135/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Płoty do Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego. 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej Grupie Działania. 2009-10-21 09:49
dokument Uchwała Nr XXIII / 238 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 2009-10-21 09:48
dokument Uchwała Nr XXIII / 237 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 2009-10-21 09:46
dokument Uchwała Nr XXIII / 236 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Płoty na rok 2009 2009-10-21 09:40