Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXV / 355 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr XXXV / 355 / 06
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 17, poz. 128 z 2006r.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z
1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, z 1998 r. Nr 137, poz. 926, z 2001 r. Nr
108, poz. 681, z 2002 r. Nr 81, poz. 875, Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039,
Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr
179, poz. 1484), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966;
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz.
1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175/1462, Nr
179/1484), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr
200, poz. 1682; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/336/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. W
sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso:

1) w § 1 ust.2 po wyrazach „gminy Płoty” dopisuje się wyrazy „oraz wskazanymi
osobami”

2) w jej załączniku w pozycji 18 nazwisko „Jan Procyk” zastępuje się nazwiskiem
„Janusz Przybysławski”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 10:34