Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXXV / 353 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych

U C H W A Ł A Nr XXXV / 353 / 06
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 24 lutego 2006 r.


w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm.
Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.
1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr
116 poz. 1203, z 2005r. nr 172 poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. . 37
ust.1, art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr
281, poz. 2782, z 2005r. nr 130 poz. 1087, nr 169 poz. 1420, nr 175 poz. 1459)


Rada Miejska w Płotach uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
następującą nieruchomość:

- działkę nr 383/2 niezabudowana o pow. 21 m2 położoną w Płotach przy
ul. Wodnej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXIV/347/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia
29 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gminnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 10:31