Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Referat Budżetowy

Pracownicy:

 

 Imię

 Nazwisko

 Funkcja

 Nr telefonu

 E-mail

 Nr pokoju

Małgorzata

Gołąb

Skarbnik

91 3851415 wew.35

m.golab@ploty.pl

11

Magda

Boreczek

Inspektor

91 3851415 wew.28

m.boreczek@ploty.pl

9

Edyta

Czerwińska

Inspektor

91 3851415 wew.46

e.czerwinska@ploty.pl

8

Elżbieta

Żukowska

Główna Księgowa 

Kierownik Referatu

91 3851415 wew.25

e.zukowska@ploty.pl

6

Joanna

Zubrzycka

Inspektor

91 3851415 wew.47

j.zubrzycka@ploty.pl

10

 Marzena

Wójciak

Inspektor

 91 3851415 wew.45

m.wojciak@ploty.pl

7

 Anna

Jasina

Inspektor

 91 3851415 wew.46

a.jasina@ploty.pl

8


Referat Budżetowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy.

Zadania Referatu:
Referat Budżetowy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §15 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) opracowywanie materiałów do projektu oraz sprawozdań z realizacji budżetu - współpraca w tym zakresie z referatami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;
2) opracowywanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy;
3) prowadzenie rachunkowości: budżetowej i gminnego funduszu ochrony środowiska;
4) prowadzenie ewidencji majątku gminy oraz rozliczanie okresowych inwentaryzacji;
5) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych oraz dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych;
6) prowadzenie ewidencji zakupów oraz rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT;
7) prowadzenie egzekucyjności gminy;
8) kontrola sprawozdawczości budżetowej podporządkowanych gminie jednostek budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) nadzór nad działalnością finansową jednostek budżetowych podporządkowanych urzędowi;
10) archiwizowanie dokumentów referatu budżetowego.
 
Do zadań referatu w zakresie księgowości budżetowej należny :
1) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno - prawnym;
2) klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych;
3) kompletowanie dowodów księgowych;
4) dekretowanie dowodów księgowych;
5) sprawdzanie dowodów księgowych z zawartymi umowami, zleceniami;
6) sprawdzanie wydatków budżetowych z kosztami;
7) uzgadnianie sald kont rachunkowych i wystawianie potwierdzeń sald;
8) sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu gminy;
9) sporządzanie bilansu jednostkowego i bilansu gminy;
10) sprawdzanie zgodności wydatków budżetowych z harmonogramem i planem finansowym wydatków budżetowych;
11) sprawdzanie zgodności dochodów budżetowych z harmonogramem i planem finansowym dochodów budżetowych;
12) rozliczanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę oraz udzielonych z budżetu gminy;
13) prowadzenie rejestru planu dochodów i wydatków budżetowych;
14) opracowywanie analiz wykonania budżetu gminy;
15) kontrola dyscypliny budżetowej w zakresie realizacji wydatków;
16) rejestrowanie dochodów księgowych;
17) księgowanie dowodów księgowych;
18) sporządzanie zestawień obrotów i sald;
19) sporządzanie zestawień wydatków i kosztów budżetowych;
20) opracowanie układu wykonawczego budżetu;
21) sporządzanie informacji z wykonania budżetu;
22) sporządzanie zbiorczych sprawozdań w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej.
 
Do zadań referatu w zakresie ewidencji majątku gminy należny;
1) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i obrotowego gminy;
2) sporządzanie ewidencji majątku gminy;
3) rozliczanie inwentaryzacji;
4) ustalanie niedoborów i nadwyżek ;
5) sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.
 
Do zadań referatu w zakresie płac należny:
1) sporządzanie list płac pracowników;
2) prowadzenie kartotek wynagrodzę pracowników;
3) naliczanie składek ubezpieczenia zdrowotnego pracowników;
4) naliczanie składek ubezpieczań rentowych pracowników;
5) naliczanie składek ubezpieczeń emerytalnych pracowników;
6) naliczanie składek chorobowych pracowników;
7) sporządzanie imiennych deklaracji pracowników wg poszczególnych składek;
8) naliczenie podatku dochodowego od dochodów pracownika;
9) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego;
10) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
11) wydawanie zaświadczeń o zarobkach do celów emerytalno - rentowych -druk Rp-7;
12) podejmowanie gotówki z banku;
13) przyjmowanie wpłat;
14) dokonywanie wypłat;
15) prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych;
16) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, ewidencja i rozliczenie;

17) sporzadzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłat dowodów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 02-09-2020 09:51