Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXXVI / 366 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy działki nr 318/2 położonej w Płotach przy ul. Słonecznej

U C H W A Ł A Nr XXXVI / 366 / 06
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: nabycia na rzecz Gminy działki nr 318/2 położonej w Płotach przy ul. Słonecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm.
Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.
1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr
116. poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz. 126) oraz art. 13
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., nr 261, poz. 2603, zm. nr 281, poz. 2782, z
2005r. nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459)

 Rada Miejska w Płotach uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać nabycia dz. nr 318/2 o pow. 57 m2 od Państwa Mariusza i Sylwi małż.
Gumiela położonej w miejscowości Płoty przy ul. Słonecznej.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXIX/290/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28
czerwca 2005r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Płoty części działki nr 318
położonej w Płotach przy ul. Słonecznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 09:51