Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXVII/377/06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2006 r. W sprawie: współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Celowy Związek Gmin R-XXI, pt.: ?Budowa regionalnego zakładu gospodarowania odpadami?.

UCHWAŁA Nr XXXVII/377/06
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 27 kwietnia 2006 r.


W sprawie: współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Celowy Związek
Gmin R-XXI, pt.: „Budowa regionalnego zakładu gospodarowania odpadami”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku:
Nr 17, poz. 128)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. 1) Postanawia się przekazać na celowy fundusz inwestycyjny Celowego Związku Gmin R-XXI,
dotyczący przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego, pt.:. „Budowa Regionalnego
Zakładu Gospodarowania Odpadami” kwotę stanowiącą iloczyn 5,00 zł (słownie: pięć złotych)
i ilości mieszkańców Gminy Płoty wg danych statystycznych na dzień 31.12.2005r.

2) Przekazanie na celowy fundusz inwestycyjny środków, o których mowa w ust. 1 nastąpi do
31.12.2006r.

3) Szczegółowe zasady, wykorzystanie i rozliczenie środków w ramach w/w funduszu
inwestycyjnego określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Płoty a
Celowym Związkiem Gmin R-XXI.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 09:26