Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXXVII/ 374 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres 8 lat.

U C H W A Ł A Nr XXXVII/ 374 / 06
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 27 kwietnia 2006r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres 8 lat.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm.
Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.
1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055, nr
116, poz. 1203, z 2005r., nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz. 128 ) Rada
Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie z Panem Eugeniuszem Frąckowiakiem, zam.
Płoty ul. Olchowa 2 umowy o współdziałaniu w zagospodarowaniu mienia, w
skład którego wchodzi działka nr 40/15 o pow. 1492m2 położona w Słudwi
na okres 8 lat - od 01.06.2006r. do 31.05.2014r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 09:19