Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 378 /2006 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 378 /2006
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 26 maja 2006 roku

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055), Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,


poz.128) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Płotów – powołuje się Panią Elżbietę Charkiewicz na
stanowisko Skarbnika Gminy.

§ 2

Wysokość wynagrodzenia i poszczególne jego składniki oraz zakres czynności określi odrębnie
Burmistrz Płotów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2006 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 09:01