Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXXIX/391/06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w zamian za zaległości podatkowe

U C H W A Ł A Nr XXXIX/391/06
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie: przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka
Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie
w zamian za zaległości podatkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), z 2003r., nr 80,
poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 z
2005r. nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz. 128 oraz art. 66 § 1 pkt.2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. nr 8,
poz. 60 z 2005r., zm.: 2004r. nr 93, poz. 894, z 2005r. nr 85, poz. 727, nr 86,
poz. 732, nr 143, poz. 1199, z 2006r. nr 66, poz. 470)


Rada Miejska w Płotach u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Przejąć od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w zamian za zaległości
podatkowe następujące nieruchomości:

- działkę nr 196/2 o pow. 800 m2 niezabudowana
- działkę n r196/8 o pow. 349m2 niezabudowana
- działkę nr 196/9 o pow. 907 m2 niezabudowana

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 08:53