Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX/388/06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXIX/388/06
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok, jej poboru w
drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr
200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123,
poz. 1291 Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.
1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), Rada Miejska w Płotach
uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 ust 2 uchwały Nr XXXIII/335/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada
2005 roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok, jej poboru w drodze inkasa oraz
określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso nazwisko „Anna Bajkowska” zastępuje
się nazwiskiem „Ryszard Bajkowski”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2006 r.


Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:45