Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX /386/ 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia arkusza oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego mianowanego.

Uchwała Nr XXXIX /386/ 06
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia arkusza oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego mianowanego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr
17, poz. 128) i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. 214, poz.
1806, 2005 r. Dz. U. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020 z 2006 r. Nr 79, poz. 549)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się arkusz oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego mianowanego stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 08:41