Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/167/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. 2009-10-21 12:29
dokument Uchwała Nr XVII/166/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie: przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok? 2009-10-21 12:28
dokument Uchwała Nr XVII/165/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r. 2009-10-21 12:28
dokument Uchwała Nr XVII/164/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XV/135/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Płoty do tworzonej Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie następujących gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów. 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej Grupie Działania 2009-10-21 12:24
dokument Uchwała Nr XVII/163/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie: bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2009-10-21 12:21
dokument UCHWAŁA Nr XVII / 162 / 2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody drzewa z gat. dąb szypułkowy, rosnącego na terenie przykościelnym w m. Wicimice. 2009-10-21 12:19
dokument Uchwała Nr XVII / 161 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach 2009-10-21 12:19
dokument Uchwała Nr XVII / 160 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach 2009-10-21 12:17
dokument UCHWAŁA Nr XVII/159/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 12:15
dokument UCHWAŁA Nr XVII/158/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 12:14
dokument UCHWAŁA Nr XVII/157/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 12:13
dokument UCHWAŁA Nr XVII/156/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 12:13
dokument UCHWAŁA Nr XVII/155/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 12:12
dokument UCHWAŁA Nr XVII/154 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 12:11
dokument UCHWAŁA Nr XVII/153/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 12:11
dokument UCHWALA Nr XVII/152/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania gruntu. 2009-10-21 12:10
dokument UCHWAŁA Nr XVII/151/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna ? Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w zamian za zaległości podatkowe 2009-10-21 12:10
dokument Uchwała Nr XVII /149 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2007 rok 2009-10-21 12:09