Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XVI 160 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie : zniesienia współwłasności nieruchomości.

U C H W A Ł A   Nr  XVI 160 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  27 kwietnia  2004 roku

 

w sprawie : zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

                    Na   podstawie   art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia  8

marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z

2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984 Nr 153 poz.

1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 210 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) Rada

Miejska  w Płotach  uchwala co następuje :

 

§   1

 

Postanawia się znieść współwłasność zabudowanej działki  Nr 242 o pow. 188 m2  położonej w

Pniewie gm. Płoty poprzez ustanowienie 2 lokali mieszkalnych                  i 1 użytkowy bez dopłat i

spłat.

W wyniku tej czynności gmina Płoty nabędzie lokal Nr 2, 3, a lokal Nr 1 nabędzie Pan Jan –

Tadeusz Pawełek      KW 4563 gruntu.

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Płotów.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  Przewodniczący  Rady

 

                                                                                Jan Przedaszek 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 11:17