Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XVI/ 159 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej

U C H W A Ł A   Nr  XVI/ 159  /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  27 kwietnia  2004 roku

 

w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej

 

                    Na   podstawie   art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia  8

marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z

2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984 Nr 153 poz.

1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 37 ust. 2,

pkt. 6  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z

2000r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6 poz. 70, z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z

2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, nr 130 poz.

1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz. U.  z 2003r.  Nr 1 poz.

15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162  poz. 1568, Nr

203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, z 2004r. Nr 6 poz. 39)    Rada  Miejska  w Płotach

uchwala co następuje :

 

§   1

 

Sprzedać w  drodze bezprzetargowej  następującą nieruchomość :

 

 

-     działkę  Nr 62/3   o pow. 37  m2  położoną w Płotach w obrębie Nr 3 dla

małżeństwa Józef i Jadwiga Pawlak dla poprawienia warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległej stanowiącej własność w/w.

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Płotów.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  Przewodniczący  Rady

 

                                                                                Jan Przedaszek 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 11:16