Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVI/ 152 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2003 rok.

UCHWAŁA Nr  XVI/ 152 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  27 kwietnia  2004 roku

 

 

 

w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Płotów za 2003 rok.

 

 

 

 

                   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o 

samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r.,

zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984 Nr 153

poz. 1271,   Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568)

oraz   art.   136     ust.   2       ustawy       z   dnia   26   listopada   1998r.   o   finansach

publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.

594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851,   z 2001r. Nr 88

poz. 961, z 2002r. Nr 153 poz. 1271) Rada Miejska w Płotach uchwala co

następuje:

 

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003

Udziela się absolutorium  Burmistrzowi  Płotów.

 

 

 

§   2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 11:13