Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Płoty do tworzonej Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie następujących gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów. 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej Grupie Działania 2009-10-21 13:25
dokument Uchwała Nr XV/ 134 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2009-10-21 13:23
dokument U C H W A Ł A Nr XV/133/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008. 2009-10-21 13:24
dokument UCHWAŁA NR XV/132/08 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty?. 2009-10-21 13:18
dokument Uchwała Nr XV/131/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. 2009-10-21 13:14
dokument U C H W A Ł A Nr XV/130 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat. 2009-10-21 13:11
dokument UCHWAŁA Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Płotach dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 13:10
dokument 2009-10-21 12:57
dokument UCHWAŁA Nr XV/128/08 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 13:07
dokument UCHWAŁA Nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 13:04
dokument UCHWAŁA Nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych 2009-10-21 13:02
dokument U C H W A Ł A Nr XV/ 125 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2009-10-21 12:58
dokument Uchwała Nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2009-10-21 12:50