Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXIII/ 227 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie : sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

U C H W A Ł A   Nr  XXIII/ 227 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  10 grudnia   2004 roku

 

 

 

w sprawie : sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego 

                   nieograniczonego

 

                    Na   podstawie   art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142

poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr

113, poz.984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z

2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1

pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku

(tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6 poz. 70, z 2001r. Nr 129 poz.

1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.

984, Nr 126 poz. 1070, nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1682,

Nr 240 poz. 2058, Dz. U. z 2003r.  Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr

96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162  poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217

poz. 2124, z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz.

880, Nr 141 poz.1492)    Rada  Miejska  w Płotach  uchwala co następuje :

 

§   1

Sprzedać w trybie przetargu  nieograniczonego następujące nieruchomości:

  -   działka Nr 40 o pow. 845 m2

  -   działka Nr 69 o pow. 2.198 m2

      położone w Płotach przy ul. kol. Nowogardzka zgodnie z planem

       zagospodarowania miasta Płoty

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Płotów.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  

Przewodniczący  Rady

 

                                                                              

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 11:02