Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXIII/225/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 grudnia 2004 r. W sprawie : zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXIII/225/2004

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 grudnia 2004 r.

 

 

W sprawie : zmian w budżecie gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z roku 2003 Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                  -                              19 460 zł

 

Dział      rozdział §                             kwota

900         90095                    0690                      12 600                   -              wpływy z różnych opłat (wpłaty za                                                                                                                              przyłącza kanalizacyjne)

926         92695                    0830                           260                   -              wpływy z usług (wpływy z                                                                                                                                              biletów)

750         75023                    0970                        1 800                   -              wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         (wpływy 5% za dowody osobiste)

756         75615                    0910                        1 500                   -              odsetki od nieterminowych wpłat z                                                                                                                             tytułu podatków i opłat  (odsetki za                                                                                                                            dzierżawy)

750         75023                    0830                        3 300                   -              wpływy z usług (wpłaty za telefon,                                                                                                                              czynsz)

 

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:                   -                              19 460 zł

 

Dział      rozdział §                             kwota

750         75023                    4300                      12 600                   -              zakup usług pozostałych (usługi                                                                                                                  informatyczne oraz opłaty                                                                                                                                            pocztowe i bankowe)

750         75023                    4210                        2 550                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (papier komp. i ksero)

926         92605                    4260                           260                   -              zakup energii (Polonia Płoty)

926         92695                    4260                        1 000                   -              zakup energii (stadion)

801         80110                    4300                           700                   -              zakup usług pozostałych

                                                                                                                             (PG Płoty)

801         80101                    4300                           500                   -              zakup usług pozostałych

                                                                                                                             (SP Wicimice)

801         80101                    4300                           650                   -              zakup usług pozostałych

                                                                                                                             (SP Nr Płoty)

801         80101                    4210                           500                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (SP Nr 3 Płoty)

801         80101                    4210                           100                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (SP Mechowo)

801         80104                    4210                           100                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (Kl. „0" - miejskie)

754         75412                    4300                           500                   -              zakup usług pozostałych (OSP)

 

 

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:                 -              177 780 

 

Dział      rozdział §                             kwota

801         80110                    6050                      20 000                   -              wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                   budżetowych

                                                                                                                             (remont w PG Modlimowo)

801         80110                    4210                      18 000                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (wydatki rzeczowe PG Płoty)

801         80110                    4410                        2 000   -              podróże służbowe krajowe

852         85295                    3110                      30 000                   -              świadczenia społeczne

                                                                                                                             (OPS – dożywianie)

852         85215                    3110                      30 000                   -              świadczenia społeczne

                                                                                                                              (dodatki mieszkaniowe)

757         75702                    8070                      45 000                   -              odsetki i dyskonto od krajowych                                                                                                                  skarbowych papierów                                                                                                                                     wartościowych oraz krajowych                                                                                                                    pożyczek i kredytów

801         80104                    3020                        1 840                   -              wydatki osobowe nie zaliczane do                                                                                                                              wynagrodzeń (kl. „0" miejskie)

801         80104                    4010                      15 250                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (kl."0" miejskie)

801         80104                    4110                        6 170                   -              składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           (kl."0" miejskie)

801         80104                    4120                        1 740                   -              składki na Fundusz Pracy

                                                                                                                             (kl."0" miejskie)

854         85401                    3020                      2 870                    -              wydatki osobowe nie zaliczane do                                                                                                                              wynagrodzeń (SP Nr 2 Płoty)

854         85401                    4010                        4 025                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (SP Nr 2 Płoty)

854         85401                    4110                           750                   -              składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           (SP Nr 2 Płoty)

854         85401                    4120                           135                   -              składki na Fundusz Pracy

                                                                                                                             (SP Nr 2 Płoty)

 

 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:                   -              177 780 zł

 

Dział      rozdział §                             kwota

921         92109                    6050                      13 000                   -              wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                   budżetowych (MGOK)

801         80110                    4010                      19 200                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (PG Modlimowo)

801         80110                    4110                           400                   -              składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           (PG Modlimowo)

801         80110                    4120                           400                   -              składki na Fundusz Pracy

                                                                                                                             (PG Modlimowo)

801         80110                    4010                      57 780                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (PG Płoty)

801         80110                    4110                        2 200                   -              składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           (PG Płoty)

801         80101                    3020                           380                   -              wydatki osobowe nie zaliczane do                                                                                                                              wynagrodzeń (SP Wicimice)

801         80101                    4010                      30 500                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (SP Wicimice)

801         80101                    4110                        1 350                   -              składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           (SP Wicimice)

801         80101                    4120                           770                   -              składki na Fundusz Pracy

                                                                                                                             (SP Wicimice)

801         80101                    4010                      17 500                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (SP Mechowo)

801         80101                    4010                      27 780                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (SP Nr 2 Płoty)

854         85401                    4010                        4 500                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (PG Płoty- świetlice)

854         85401                    4110                        2 020   -              składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            (PG Płoty- świetlice)

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

 

                                                                                                            Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 11:00