Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXIII/224/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 grudnia 2004 r. W sprawie : zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXIII/224/2004

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 grudnia 2004 r.

 

 

W sprawie : zmian w budżecie gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z roku 2003 Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                  -                              343 051 zł

 

Dział      rozdział §                             kwota

758         75801                    2920                      31 600                   -              subwencje ogólne z budżetu                                                                                                                                         państwa (część oświatowa)

758         75802                    2750                      17 998                   -              środki na uzupełnienie dochodów                                                                                                                              gmin (uzupełnienie subwencji                                                                                                                       ogólnej dla jst)

852         85212                    2010               264 057                       -              dotacje celowe przekazane z                                                                                                                                        budżetu państwa na realizację                                                                                                                     zadań bieżących  z zakresu                                                                                                                                            administracji rządowej oraz innych                                                                                                                        zadań zleconych gminie                                                                                                                                 (związkom gmin) ustawami

852         85213                    2010                        1 286                   -              dotacje celowe przekazane z                                                                                                                                        budżetu państwa na realizację                                                                                                                     zadań bieżących  z zakresu                                                                                                                                            administracji rządowej oraz innych                                                                                                                        zadań zleconych gminie                                                                                                                                 (związkom gmin) ustawami

852         85219                    2030                        9 510                   -              dotacje celowe przekazane z                                                                                                                                        budżetu państwa na realizację                                                                                                                     własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                  (związków gmin)

852         85295                    2030                      18 600                   -              dotacje celowe przekazane z                                                                                                                                        budżetu państwa na realizację                                                                                                                     własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                  (związków gmin)

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:                   -                              343 051 zł

 

Dział      rozdział §                             kwota

900         90015                    4260                      17 998                   -              zakup energii (oświetlenie ulic)

801         80101                    4210                        2 098                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (SP Nr 2 Płoty)

801         80101                    4260                        3 400                   -              zakup energii (SP Nr 2 Płoty)

801         80101                    4300                        2 500                   -              zakup usług pozostałych

                                                                                                                             (SP Nr 2 Płoty)

801         80101                    4430                           562                   -              różne opłaty i składki

                                                                                                                             (SP Nr 2 Płoty)

801         80101                    4210                        4 730                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (SP Nr 3 Płoty)

801         80101                    4210                        4 230                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (SP Wicimice)

801         80101                    4300                        1 000                   -              zakup usług pozostałych

                                                                                                                             (SP Wicimice)

801         80101                    4410                           104                   -              podróże służbowe krajowe             

                                                                                                                             (SP Wicimice)

801         80101                    4430                             16                    -              różne opłaty i składki

                                                                                                                             (SP Wicimice)

801         80110                    4110                        1 987                   -              składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           (PG Płoty)

801         80110                    4120                           309                   -              składki na Fundusz Pracy

                                                                                                                             (PG Płoty)

801         80110                    4210                        7 742                   -              zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 (PG Płoty)

801         80110                    4300                        1 000                   -              zakup usług pozostałych

                                                                                                                             (PG Płoty)

801         80110                    4410                          174                    -              podróże służbowe krajowe

                                                                                                                             (PG Płoty)

801         80110                    4430                           138                   -              różne opłaty i składki (PG Płoty)

801         80110                    4300                        1 500                   -              zakup usług pozostałych

                                                                                                                             (PG Modlimowo)

801         80110                    4430                           110                   -              różne opłaty i składki

                                                                                                                             (PG Modlimowo)

852         85212                    3110                258 776                      -              świadczenia społeczne (zadania                                                                                                                   zlecone)

852         85212                    4010                           727                   -              wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                pracowników (zadania zlecone)

852         85212                    4110                           129                   -              składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           (zadania zlecone)

852         85212                    4120                             18                    -              składki na Fundusz Pracy

                                                                                                                             (zadania zlecone)

852         85212                    4300                        4 407                   -              zakup usług pozostałych

                                                                                                                             (zadania zlecone)

852         85213                    4130                        1 286                   -              składki na ubezpieczenie                                                                                                                               zdrowotne (zadania zlecone)

852         85219                    4300                        9 510                   -              zakup usług pozostałych (zadania                                                                                                                             własne)

852         85295                    3110                      18 600                   -              świadczenia społeczne                                                                                                                                    (dożywianie dzieci – zadania                                                                                                                        własne)

 

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:                               -              29 167 

 

Dział      rozdział §                             kwota

852         85214                    2010                        2 165                   -              dotacje celowe przekazane z                                                                                                                                        budżetu państwa na realizację                                                                                                                     zadań bieżących  z zakresu                                                                                                                                            administracji rządowej oraz innych                                                                                                                        zadań zleconych gminie                                                                                                                                 (związkom gmin) ustawami

852         85214                    2030                      27 000                   -              dotacje celowe przekazane z                                                                                                                                        budżetu państwa na realizację                                                                                                                     własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                  (związków gmin)

852         85216                    2010                               2                    -              dotacje celowe przekazane z                                                                                                                                        budżetu państwa na realizację                                                                                                                     zadań bieżących  z zakresu                                                                                                                                            administracji rządowej oraz innych                                                                                                                        zadań zleconych gminie                                                                                                                                 (związkom gmin) ustawami

 

 

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:                 -              29 167 zł

 

Dział      rozdział §                             kwota

852         85214                    3110                        2 165                   -              świadczenia społeczne (zadania                                                                                                                   zlecone)

852         85214                    3110                      27 000                   -              świadczenia społeczne (zadania                                                                                                                   własne)

852         85216                    3110                               2                    -              świadczenia społeczne (zadania                                                                                                                   zlecone)

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

 

                                                                                                               Jan Przedaszek

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:59