Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIII/ 221 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie : złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

UCHWAŁA Nr XXIII/ 221 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 grudnia  2004r.

 

 

w sprawie : złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

 

 

                   Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tj. tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591         z

2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984,

Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,     z 2004r. Nr

102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)   Rada Miejska                 w Płotach

uchwala co następuje : 

 

§   1

 

Postanawia się zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiegow

Szczecinie nr PN.2.MO.0911/164/2004 z dnia 28.09.2004r. w

przedmiocie  stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w

Płotach Nr XX/188/2004 z dnia 26.08. 2004 r. w sprawie uchwalenia

„Programu 0chrony Środowiska Gminy Płoty”

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Przewodniczący Rady

 

                                                                             Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:55