Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIII/ 218 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 grudnia 2004 roku. w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA  Nr XXIII/ 218 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 grudnia 2004 roku.

 

 

w sprawie:  uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

 

                  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.  Dz. U.  Nr 142 poz.1591, z

2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.

1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.

1203) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U.

z 2003r. Nr 118 poz. 1112, zm. Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz.1966, Nr

213 poz. 2081, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845 ) Rada Miejska w Płotach

uchwala co następuje: 

 

§   1

 

Uchwala się Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały.

 

§   2

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach :

-     Nr XXII/171/2000 z dnia 25.08.2000r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Wynagradzania Nauczycieli

-     Nr XXI/197/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXII/171/2000 z

dnia 25.08.2000r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

 

§   3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz dyrektorom placówek oświatowych

funkcjonujących na terenie gminy Płoty. 

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego z  mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

 

 

                                                                           Przewodniczący  Rady

 

                                                                                Jan Przedaszek  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:53