Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIV/ 235 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie : uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie przestrzennego zagospodarowania.

UCHWAŁA Nr XXIV/ 235 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 grudnia  2004r.

 

 

w sprawie : uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia

                    zmian w planie przestrzennego zagospodarowania.

 

 

                   Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990

roku  o samorządzie gminnym ( tj. tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591  z

2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984,

Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102

poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 14 ust.            1 ustawy z dnia 27

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717, zm. 2004r. Dz. U. Nr 6 poz. 41       i Nr 141 poz. 1492)   Rada

Miejska  w Płotach uchwala co następuje : 

 

§   1

 

Uchyla się uchwały Rady Miejskiej w Płotach :

1/ Nr XIV/108/95 z dnia 23 września 1995r.,

2/ Nr VII/181/96 z dnia 30 sierpnia 1996r.,

3/ Nr VII/182 z dnia 30 sierpnia 1996r.,

4/ Nr X/227/96 z dnia 30 grudnia 1996r.,

5/ Nr XXXI/265/97 z dnia 25 kwietnia 1997r.,

6/ Nr XXV/204/00 z dnia 29 listopada 2000r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie przestrzennego

zagospodarowania gminy/miasta Płoty.

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 

 

                   Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:45