Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIV/ 233 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów szkół na terenie gminy Płoty.

UCHWAŁA  Nr XXIV/ 233 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

                  pedagogów szkolnych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego

                  wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów szkół na terenie

                  gminy Płoty.

 

                   Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta

Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, zm. Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304,

Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845)  Rada

Miejska w Płotach  uchwala co następuje :

 

§   1

 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagoga szkolnego, psychologa,

logopedy zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w wysokości 20 godzin.

 

§   2

 

1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć :

1) dyrektorowi szkoły liczącej do 10 oddziałów  -    8 godzin,

2) dyrektorowi szkoły liczącej od 11 do 20 oddziałów  -   5 godzin,

3) dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 20 oddziałów  -  3  godzin,

4) wicedyrektorowi szkoły 9 godzin.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz  może zwolnić dyrektora      z

obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych na czas określony.

 

 

§   3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów z mocą obowiązującą od dnia 1

stycznia 2005 roku.

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                        Jan Przedaszek 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:45