Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XL / 402 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2006r. W sprawie: zmian w budżecie gminy.

UCHWAŁA  Nr XL / 402 / 06

Rady  Miejskiej  w  Płotach

z  dnia 25  sierpnia  2006r.

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz. 128) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2000r. nr 6, poz. 70, z 2005r. nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459, z 2006r. nr 104, poz. 708)


Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały nr XXIX/286/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych zamiast „o pow. 0,1906ha" należy wpisać „o pow. 2357m2" oraz zamiast „przy ul. Reymonta" należy wpisać „przy ul. Władysława Reymonta 6a"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

W sprawie: zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Nr 17, poz. 128)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                     -                          419 085, 51 zł

 

Dział

Rozdział

§

Kwota

 

600

60016

0690

1 476, 00

- zajęcie pasa drogowego,

750

75023

0830

13 226, 00

- wpł. z usług (wpł. z tyt. kar umown.),

750

75095

0690

354, 00

- wpł. z różn. opłat (wpł. z tyt. kar umown.),

756

75601

0350

430, 00

- pod. od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej,

852

85203

2030

3 000, 00

- dot. cel. otrzym. z BP na realiz. wł. zadań bież.gmin (zw. gmin) (dofinans. ośrodków wsparcia),

852

85295

2030

59 977, 00

- dot. cel. otrzym. z BP na realiz. wł. zadań bież.gmin (zw. gmin) (dożywianie),

900

90001

6298

190 876, 34

- dot. cel. otrzym. z BP na realiz. inwest. i zak. inwest. wł. gmin (kanaliz. Sowno - UE 2005r.),

900

90001

6339

39 919, 00

- dot. cel. otrzym. z BP na realiz. inwest. i zak. inwest. wł. gmin (kanaliz. Sowno - BP 2005r.),

900

90095

6298

108 516,17

- dot. cel. otrzym. z BP na realiz. inwest. i zak. inwest. wł. gmin (wodociąg. Sowno - UE 2005r.),

921

92109

6290

1 311, 00

- środki na dofinans. własn. inwest.


gmin pozysk. z inn. źródeł (świetlice-umowa Nr 560037/05.).

921

92109

6059

3 000, 00

- wyd. inwest. jedn. budż. (MGOK-BP).

^ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:

-                 548 585, 51 zł

Dział

Rozdział

___ §__

Kwota

 

010

01095

4170

5 000, 00

- wynagr. bezosob. (melioracje),

750

75023

6060

41 850, 00

- wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.

 

 

 

 

(zak. mikrobusu do przewozu osób

 

 

 

 

niepełnospr.),

754

75403

4170

315, 00

- wynagr. bezosob. (policja-gmina),

754

75405

4210

1 000, 00

- zak. mat. i wypos. (zak. paliwa dla

 

 

 

 

policji powiat.),

754

75412

4210

5 000, 00

- zak. mat. i wypos. (zak. paliwa dla

 

 

 

 

straży),

754

75495

4300

2 000, 00

- zak. usług pozost. (orkiestra),

801

80101

4210

1 500, 00

- zak. mat. i wypos. (SP Mechowo),

801

80101

4210

2 000, 00

- zak. mat. i wypos. (SP Wicimice),

801

80101

4260

5 000, 00

- zak. energii (SP Nr 2),

801

80101

4260

5 000, 00

- zak. energii (SP Nr 3),

801

80101

4260

1 000, 00

- zak. energii (SP Mechowo),

801

80101

4270

30 000, 00

- zak. usług remont. (SP Nr 2),

801

80101

4300

2 500, 00

- zak. usług pozost. (SP Mechowo),

801

80101

4300

3 000, 00

- zak. usług pozost. (SP Wicimice),

801

80101

4300

5 000, 00

- zak. usług pozost. (SP Wyszobór),

801

80103

4210

10 160, 00

- zak. mat. i wypos. (Przedszkole),

801

80110

4170

3 000, 00

- wynagr. bezosob. (Gimnazjum),

801

80110

4260

6 000, 00

- zak. energii (Gimnazjum),

801

80110

4300

3 000, 00

- zak. usług pozost. (Gimnazjum),

801

80110

4210

3 000, 00

- zak. mat. i wypos. (Gimnazjum),

801

80110

6050

250 943, 51

- wyd. inwest. jedn. budż. (remont

 

 

 

 

Gimnazjum, od. Modlimowo),

852

85203

3110

3 000, 00

- świadcz. społ. (ośr. wsparcia),

852

85295

3110

21 000, 00

- świadcz. społ. (prace użyt.-społ.),

852

85295

3110

59 977, 00

- świadcz. społ. (dożywianie),

900

90001

6050

4 500, 00

- wyd. inwest. jedn. budż. (kan.Sowno),

900

90095

6050

11 000, 00

- wyd. inwest. jedn. budż. (wod.Sowno),

900

90095

4010

35 000, 00

- wynagr. osob. pracow. (roboty publ.),

900

90095

4110

5 000, 00

- skł. na ubezp. społ. (roboty publ.),

900

90095

4120

500, 00

- skł. na fundusz pracy (roboty publ.),

900

90095

4210

4 000, 00

- zak. mat. i wypos. (roboty publ.),

900

90095

4440

340, 00

- odpisy na ZFŚS (roboty publ.),

921

92109

2550

5 000, 00

- dot. podm. z budż. dla państwowej

 

 

 

 

instyt. kultury (MGOK),

921

92109

6050

1 000, 00

- wyd. inwest. jedn. budż. (MGOK),

926

92695

4210

12 000, 00

- zak. mat. i wypos. (kościoły).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący  Rady

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:16