Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XL / 401 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/286/2005 Rady miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych.

U  C  H  W  A  Ł  A     Nr  XL / 401 / 06

 

Rady  Miejskiej w  Płotach

 

z dnia 25 sierpnia 2006r.

 

w sprawie:  zmiany uchwały nr XXIX/286/2005 Rady miejskiej w Płotach

                   z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu

                   ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990r.

o samorządzie  gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm.

Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.

1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr

116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz. 128) oraz art. 37

ust.1     i   art.   40   ust.   1   pkt.   1ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997r.o   gospodarce

nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr

281, poz. 2782, z 2000r. nr 6, poz. 70, z 2005r. nr 130, poz. 1087, nr 169, poz.

1420, nr 175, poz. 1459, z 2006r. nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Płotach

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały nr XXIX/286/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca

2005r.   w   sprawie   sprzedaży   w   trybie   przetargu   ustnego   nieograniczonego

nieruchomości   gminnych   zamiast   „o   pow.   0,1906ha”   należy   wpisać

„o   pow.   2357m2   oraz   zamiast   „przy   ul.   Reymonta”   należy   wpisać

„przy ul. Władysława Reymonta 6a”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   Przewodniczący   Rady

 

         Jan  Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 09:57