Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XL / 399 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych

U  C  H  W  A  Ł  A     Nr  XL / 399 / 06

Rady  Miejskiej w  Płotach

 

z dnia  25 sierpnia 2006r.

 

w sprawie:  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

                   nieruchomości gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990r.

o samorządzie  gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm.

Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.

1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055,

nr 116, poz. 1203, z 2005r., nr 172, poz. 1441, z 2006r., nr 17, poz. 128) oraz art.

37 ust.1, art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce

nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr

281, poz. 2782,   z 2000r., nr 6, poz. 70, z 2005r. nr 130, poz. 1087, nr 169,

poz.1420, nr 175, poz. 1459, z 2006r. nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Płotach

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Sprzedać   w   trybie   przetargu   ustnego   nieograniczonego   następującą

nieruchomość:

 

-   działka   nr   134/4   o   pow.   4891   m2  położona   w   miejscowości   Natolewice,

gm. Płoty.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   Przewodniczący   Rady

 

         Jan  Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 09:56