Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII/113/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2009-10-22 08:48
dokument Uchwała Nr XIII/112/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-10-22 08:44
dokument U C H W A Ł A Nr XIII/111/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2009-10-22 08:39
dokument U C H W A Ł A Nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2009-10-22 08:38
dokument UCHWAŁA Nr XIII / 109 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w nazewnictwie przedszkola w Płotach 2009-10-22 08:36
dokument U C H W A Ł A Nr XIII/ 108 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla). 2009-10-22 08:36
dokument Uchwała Nr XIII/ 107 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie: uchwalenia ?Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty? 2009-10-22 08:35
dokument UCHWAŁA Nr XIII / 106 / 2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach dla spraw karnych, rodzinnych i pracy . 2009-10-22 08:33
dokument UCHWAŁA Nr XIII/ 105 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 2009-10-22 08:32
dokument UCHWAŁA Nr XIII/ 104 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2009-10-22 08:31
dokument UCHWAŁA Nr XIII/ 103 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2009-10-22 08:31
dokument UCHWAŁA Nr XIII/ 102 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok 2009-10-22 08:27
dokument UCHWAŁA Nr XIII/ 101 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2009-10-22 08:21
dokument UCHWAŁA Nr XIII/100 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 2009-10-22 08:19