Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XL / 398 / 2006 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, obejmującej przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do 700 na odcinku Sowno-Pniewo.

UCHWAŁA Nr XL / 398 / 2006

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, obejmującej przebieg gazociągu wysokiego

ciśnienia do 700 na odcinku Sowno-Pniewo.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.

1568 z 2004r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r.

Nr 17, poz. 128) oraz art. 9 ust.1 w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6

poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz.

319) Rada Miejska  w Płotach uchwala :

 

 

 

§   1.  Przystępuje   się   do   sporządzenia   zmiany   Studium   uwarunkowań   i   kierunków

zagospodarowania   przestrzennego   gminy   Płoty   uchwalonego   Uchwałą   Nr   VIII/65/2003

Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

§ 2.  Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie przebiegu trasy gazociągu wysokiego

ciśnienia do DN 700 relacji Płoty–Karlino-Koszalin, obejmującego odcinek Sowno-Pniewo

na terenie gminy Płoty – orientację przebiegu gazociągu wyznaczono na załączniku nr 1,

stanowiącym integralną część uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:55