Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XL / 397 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

U  C  H  W  A  Ł  A     Nr   XL / 397 / 06

Rady  Miejskiej w  Płotach

z dnia 25 sierpnia 2006r.

 

w sprawie:  nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 

                   nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990r.

o samorządzie  gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., nr 80,

poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z

2005r., nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz. 128)  oraz art. 24 ust. 5, pkt. 1

ustawy  z   dnia  19  października  1991r.  o    gospodarowaniu  nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., nr 208, poz. 2128, zm.

nr 281, poz. 2772, 2005r., nr 132, poz. 1110, nr 163, poz. 1362, nr 167, poz.

1398,   nr   169,   poz.   1420,   nr   175,   poz.   1459,   z   2006r.   nr   104,   poz.   708)

Rada Miejska w Płotach  u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 

Przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie na rzecz gminy Płoty

następującą nieruchomość:

 

  -   dz.   nr   126/46   o   pow.   4126   m2    w   miejscowości   Mechowo   zabudowana

budynkiem hydroforni

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący   Rady

                Jan  Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 09:45