Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XLI/ 419 /06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2006r.

UCHWAŁA Nr XLI/ 419 /06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2006r.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, litera E ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1338)Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:§ 1. Postanawia się przystąpić do realizacji zadania, pt.: „Kompleksowy remont

i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty”.§ 2. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji zadania,

o którym mowa w § 1.§ 3. Spłata zobowiązań z tytułu realizacji tego zadania nastąpi w ratach w okresie

2007 – 2012 z dochodów własnych.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 09:18