Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XLI/ 410 /06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2006r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UCHWAŁA Nr XLI/ 410 /06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2006r.w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnymNa podstawie art. 90, litera F ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572; z późniejszymi zmianami: 2003r., Nr 137, poz. 1304,z 2004r., Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r., Nr 144, poz. 1043)Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVII/265/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia

2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

zmienia się:


- § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992).”- dodaje się ust. 3a o brzmieniu: „Wysokość stypendium szkolnego określa Burmistrz w decyzji

o jego przyznaniu”.§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2006r.

Przewodniczący Rady


Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 09:10