Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLI / 405 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XLI / 405 / 06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2006r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337)


Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 9 892 zł


Dział Rozdział § Kwota

750 75023 0870 2 292 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego);

754 75412 2440 7 000 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

801 80195 2030 600 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 9 892 zł


Dział Rozdział § Kwota

754 75412 4210 7 000 - zakup materiałów i wyposażenia (OSP Płoty);

801 80195 4170 600 - wynagrodzenia bezosobowe (oświata);

851 85154 4280 2 292 - zakup usług zdrowotnych§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady


Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:03