Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLI/ 404 /06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: zwiększenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/350/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XLI/ 404 /06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie: zwiększenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/350/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z roku 2005 Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129, poz. 902, zm. Nr 170, poz. 1217)


Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


§ 1. Zwiększa się przychody Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę: 228 830,46 zł


Dział Rozdział § Kwota

900 90011 0490 227 348,46 - wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

900 90011 0580 1 156,00 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

900 90011 0920 176,00 - pozostałe odsetki

900 90011 0960 150,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej


§ 2. Zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę: 228 830,46 zł


Dział Rozdział § Kwota

900 90011 4170 2 600,00 - wynagrodzenia bezosobowe

900 90011 4210 80 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników do zbiórki odpadów)

900 90011 4220 876,00 - zakup środków żywności

900 90011 4300 145 354,46 - zakup usług pozostałych (wycinka drzew – park Modlimowo, cmentarz Płoty, droga Karczewie)


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:03