Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLI/ 403 /06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XLI/ 403 /06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2006 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.. 1337)


Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 63 302,38 zł


Dział Rozdział § Kwota


801 80101 2330 15 000,00 - dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.;

801 80101 0970 1 410,00 - wpływy z różnych dochodów;

852 85213 2010 491,00 - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami;

852 85214 2010 12 640,00 - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami;

852 85214 2030 19 785,00 - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin);

852 85228 2010 1 900,00 - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami;

900 90001 6339 226,38 - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zak. inwest. własnych gmin (zw. gmin);

900 90095 0590 9 950,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje;

921 92116 0830 1 900,00 - wpływy z usług
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 2,00 zł


Dział Rozdział § Kwota


801 80101 2030 2,00 - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin)


§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 125 302,38 zł


Dział Rozdział § Kwota


801 80101 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Nr 3);

801 80101 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Nr 2);

801 80101 4210 4 360,00 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Mechowo);

801 80101 4300 15 000,00 - zakup usług pozostałych (SP Nr 2);

801 80103 6050 226,38 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

801 80195 4210 50 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (szkoły);

852 85213 4130 491,00 - świadczenia społeczne;

852 85214 3110 32 425,00 - świadczenia społeczne;

852 85228 4010 1 900,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;

921 92116 4240 1 900,00 - zak. pom. nauk., dydakt. i książek (Biblioteka);

921 92195 4210 12 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Kościół)§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 62 002,00 zł


Dział Rozdział § Kwota


801 80101 3240 2,00 - stypendia dla uczniów;

852 85215 3110 50 000,00 - świadczenia społeczne;

926 92695 4210 12 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:03