Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Pracownicy:

 

 Imię

 Nazwisko

 Funkcja

 Nr telefonu

 E-mail

 Nr pokoju

Elżbieta

Ziólkowska

Kierownik

91 3851415 wew. 40

sekretarz@ploty.pl

14

Magdalena

Zdzięborska

Inspektor

91 3851415 wew.37

m.zdzieborska@ploty.pl

16

Marika

Jabłońska

Inspektor

91 3851415

um@ploty.pl

14


Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich podlega bezpośrednio burmistrzowi.

Zadania:

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Organizacyjnych poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §15 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, prowadzenie ewidencji w tym zakresie, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i przemeldowania, prowadzenie ewidencji cudzoziemców,

2) zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz sprawy związane z systemem PESEL,
3) sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do glosowania,
4) prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
5) prowadzenie spraw zgromadzeń i zbiórek publicznych,
6) współpraca z policją w zakresie zadań gminy,
7) prowadzenie wykazu osób pozbawionych praw publicznych i obywatelskich, realizowanie sądowych kar ograniczenia wolności,
8) utrzymywanie kontaktu i udzielanie informacji z CBO, WBD, WKU i Paszporty,
9) prowadzenie kancelarii Urzędu,
10) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,
11) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do wlaściwych stanowisk pracy,
12) dokonywanie zakupu materiałów piśmiennych i biurowych pracownikom Urzędu,
13) prowadzenie archiwum zakładowego,
14) gromadzenie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach i fundacjach,
15) sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
16) sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury (oraz kultury fizycznej) w zakresie realizacji programu działania w danym roku,
17) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,
18) ewidencjonowanie aktów prawnych i przekazywanie ich do realizacji na poszczególne referaty i samodzielne stanowiska,
19) prenumerata czasopism oraz wydawnictw specjalistycznych i fachowych,
20) zamawianie i rozprowadzanie pieczęci i pieczątek,
21) ustalanie list osób wyczekujących na lokale mieszkalne,
22) kierowanie do zawarcia umów najmu,
23) ustalanie stawek czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
24) wydwanie i cofanie zezwoleń napojów alkoholowych,
25) naliczanie opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
26) wydawanie zaświadczeń o wpisie i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
27) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
28) sporządzanie zestawień dotyczących przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz zaległości najemców otrzymujących dodatki mieszkaniowe,
29) nadzór nad pracownikami gospodarczymi (sprzątaczk, kierowca).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 13-08-2020 12:07