Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROTOKÓŁ XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. 2020-10-12 10:59
dokument UCHWAŁA NR XXIV/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty. 2020-09-07 08:35
dokument UCHWAŁA NR XXIV/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płoty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. 2020-09-07 08:34
dokument UCHWAŁA NR XXIV/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Gminy Płoty na 2021 rok 2020-09-07 08:33
dokument UCHWAŁA NR XXIV/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży udziału Gminy Płoty w telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej zbudowanej wg projektu "Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu". 2020-09-07 08:32
dokument UCHWAŁA NR XXIV/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty. 2020-09-07 08:31
dokument UCHWAŁA NR XXIV/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-09-07 08:30
dokument UCHWAŁA NR XXIV/194/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Płotach przy ul. Dworcowej 9. 2020-09-07 08:28
dokument UCHWAŁA NR XXIV/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Czarne 6. 2020-09-07 08:27
dokument UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-09-07 08:25
dokument UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-09-07 08:23
dokument UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia części dz. nr 436/2, obręb 0003 m. Płoty i części dz. nr 47, obręb 0002 miasta Płoty o łącznej pow. 8.793,18 m2 na rzecz LZS "Lotnik" Czarne. 2020-09-07 08:22
dokument UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia dz. nr 37/1 o pow. 0,89 ha, obręb 0018 Sowno, na rzecz LZS "Sowianka" Sowno. 2020-09-07 08:19
dokument UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia dz. nr 85 o pow. 0,88 ha, obręb 0017 Mechowo, na rzecz LZS "Gardominka" Mechowo. 2020-09-07 08:18
dokument UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 108 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" obejmującego zakresem przebudowę wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka 2020-09-07 08:16
dokument projekty uchwał 2020-08-24 14:55
dokument Porządek Sesji 2020-08-27 17:51
dokument INFORMACJA 2020-08-18 13:10