Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr IV/ 30 / 07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w zamian za zaległości podatkowe

U  C  H  W  A  Ł  A     Nr  IV/ 30 / 07

 

Rady  Miejskiej w  Płotach

 

z dnia 26 stycznia 2007r.

 

w sprawie:  przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka

                   Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie  

                   w zamian za zaległości podatkowe

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz.U. z 2002.nr 23. poz. 220, nr 62. poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214,         poz. 1806, nr 153, poz.1271, Dz.U. z 2003, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 Dz.U. z 2004 nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, Dz.U.       z 2005, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006, nr 17, poz. 128,      nr 181, poz. 1337)  oraz art. 66 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r.,                      zm. z 2005r . Dz.U nr 85, poz. 727, nr 86, poz. 732, nr 143, poz. 1199,, z 2004r nr 93 poz. 894,  zm. z 2006r. Dz.U. nr 66, poz. 470, nr 104, poz. 708, nr 217, poz. 1590, nr 225 poz. 1635) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

    

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przejęcie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w zamian                              za zaległości podatkowe  następujących nieruchomości:

 

- działka nr 121/7  o pow. 2980 m2  

- działka nr 121/10 o pow. 1447m2

położonych w miejscowości Mechowo, gm. Płoty

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   

 Przewodniczący   Rady

 

                                                                               Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 23-10-2009 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 09:32