Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IV/29/07 RADY MIEJSKIEJ w Płotach z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli na 2007r.

UCHWAŁA Nr  IV/29/07

RADY MIEJSKIEJ w Płotach

z dnia 26 stycznia 2007r.

 

w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli na 2007r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 zm. tj. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170 poz.1218, Nr220, poz.1600) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli na 2007r. w danej placówce oświatowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.
  2. Do korzystania z funduszu, o którym mowa w ust. 1 uprawnieni są nauczyciele,
    o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela, którzy leczą się z powodu przewlekłej choroby lub choroby jednorazowej o ciężkim przebiegu, członka rodziny leczącego się z powodu przewlekłej choroby lub choroby jednorazowej o ciężkim przebiegu, ponoszą duże koszty finansowe wywołane chorobami.

§ 2.

 

Zasiłki przyznają kierownicy placówek oświatowych w granicach naliczonego dla każdej placówki oświatowej funduszu zdrowotnego.

 

§ 3.

 

Zasady korzystania z funduszu zdrowotnego:

1)    Zainteresowany składa podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną do dyrektora placówki oświatowej. Podanie poparte winno być: zaświadczeniem lekarskim, dowodem poniesienia kosztów leczenia np. dojazd do specjalistycznej placówki medycznej, której jest brak w miejscu zamieszkania zainteresowanego, oświadczeniem o dochodach członka rodziny, za okres, jakiego dotyczy leczenie nauczyciela lub członka jego rodziny. Z inicjatywą przyznania zasiłku mogą wystąpić również: bezpośredni przełożony nauczyciela, instancje związkowe, rada pedagogiczna placówki;

2)    Podania o pomoc będą rozpatrywane w terminach określonych przez dyrektora placówki oświatowej;

3)    Zapomogi zdrowotne będą wypłacane na podstawie protokołu o przyznaniu takiego świadczenia;

4)    Dokumentacja w sprawie pomocy zdrowotnej jest przechowywana w placówce oświatowej;

5)    Zainteresowani będą informowani pisemnie o przyznaniu pomocy;

6)    Członkowie rady pedagogicznej po zakończeniu roku budżetowego otrzymują informacje o gospodarowaniu funduszem zdrowotnym  w minionym roku budżetowym.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów i kierownikom placówek oświatowych z terenu gminy Płoty.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

       

        Piotr Jasina

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 23-10-2009 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 23-10-2009 09:31