Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROTOKÓŁ XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2020 r. 2020-09-07 08:12
dokument UCHWAŁA NR XXIII/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2020-07-07 08:38
dokument UCHWAŁA NR XXIII/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r. 2020-07-07 08:37
dokument UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2020 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlimowie 2020-07-07 08:36
dokument UCHWAŁA NR XXIII/183/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2020 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie 2020-07-07 08:34
dokument UCHWAŁA NR XXIII/182/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne gm. Płoty 2020-07-07 08:33
dokument UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 109 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" obejmującego zakresem przebudowę wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka 2020-07-07 08:32
dokument UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 2020-07-07 08:31
dokument UCHWAŁA NR XXIII/179/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-07 08:30
dokument UCHWAŁA NR XXIII/178/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 2020-07-07 08:29
dokument UCHWAŁA NR XXIII/177/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów wotum zaufania. 2020-07-07 08:28
dokument projekty uchwał 2020-06-19 12:42
dokument porządek obrad 2020-06-19 11:01
dokument informacja o sesji 2020-06-19 11:02