Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/ 24 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2007?

Uchwała Nr IV/ 24 /07

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 stycznia 2007 r.

 

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego            i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873; zmiany: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,          Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.2104;           z 2006 r. Nr 94, poz. 651) oraz na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz  z 2002 r. Nr 23,           poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Płoty z organizacjami

  pozarządowymi na rok 2007”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych 

  niniejszym Programem określa uchwała budżetowa na 2007 rok.

 

§ 3. 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Burmistrz przedstawi Radzie 

           Miejskiej w Płotach  do dnia 31 maja 2008 r.

       2. Wraz z uchwałą budżetową  na rok 2008 Burmistrz przedstawi program  współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                  Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 23-10-2009 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 09:14