Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK

PPiB.6730.17.2020.AK
Płoty, dnia 25 maja 2020r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PŁOTÓW 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020, poz. 293) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Inwestora postepowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn..:
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 332/21, obręb Potuliniec, gm. Płoty”.
Wobec powyższego informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1 w pokoju nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500 Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych.
Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach.
Wszystkie obwieszczenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach oraz udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach pod adresem: www.bip.ploty.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 27-05-2020 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 25-05-2020
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2020 13:01